Diagnostyka i leczenie chorób ptaków

//www.pelka.vot.pl/wp-content/uploads/2019/03/42671122-goup-of-parrots-in-front-of-a-white-background.jpg
  • gołębie pocztowe i ozdobne
  • drób ozdobny
  • ptaki egzotyczne
  • (wymazy z wola i badania kału)
  • określanie płci u ptaków
  • korekta dzioba
  • leczenie zaparć jaj